Report z 1. NET srazu v Liberci

21 července, 2022

Report z této úžasné akce si můžete přečíst zde. Součástí je opět seznam účastníků včetně jejich webů, takže doporučuji nahlédnout.
https://www.netsraz.cz/report-z-1-net-srazu-v-liberci/

0 komentáøù