Report z 1. NET srazu v Liberci

Report z této úžasné akce si můžete přečíst zde. Součástí je opět seznam účastníků včetně jejich webů, takže doporučuji nahlédnout.

Pokud se vám myšlenka srazů online podnikatelů líbí, podpořte ji a http://www.farar.cz/?st=maps4 sdílejte tento příspěvek s přáteli.